недеља, 22. април 2012.

Записник са четврте седнице у школској 2011/12. г.


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
Горњи Милановац
ОШ '' Десанка Максимовић''
Број:  112
Датум: 23.03. 2012. године


ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Редни број седнице:   4.
Број присутних представника:  8 од 14 
ДНЕВНИ РЕД:

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о прикупљању помоћи за лечење Бранке Ђорђевић Иконић
3) Информације о завршном испиту и програму професионалне оријентације
4) Разно

Ток седнице
Председник је отворио четврту седницу и најпре прочитао предлог дневног реда. Предлога за допуну није било, па је дневни ред стављен на гласање и усвојен.
1.
Прешло се на прву тачку, односно усвајање записника са претходне седнице. Председник Парламента је  прочитао записник, а потом је упитао да ли неко има примедбе. Пошто није било примедби, записник је стављен на гласање и једногласно усвојен.
2.
На претходној седници Парламента разговарало се о прикупљању помоћи за лечење Бранке Ђорђевић Иконић, мајке ученика наше школе из Горње Црнуће. У периоду између треће и четврте седнице организована је акција у којој су учествовали ученици свих одељења у школи, као и запослени. Том приликом је прикупљено 55866,00 динара, а новац је уплаћен на рачун који је за ову сврху отворен у Комерцијалној банци. Признанице и уплатнице о прикупљеном новцу су архивиране код секретара школе. Изражено је задовољство због успешно спроведене акције и захвалност свима који су учествовали.
3.
По трећој тачки дневног реда, ученици су упознати са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању и његовим најважнијим одредбама.
Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског језика, математике, историје, географије, биологије, физике и хемије. Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. Завршни испит ученици ће полагати у основним школама у којима су завршили осми разред. Ученици полажу завршни испит писаним путем, решавањем тестова.
Ученици који завршни испит полажу након завршетка наставне 2011/2012. године, тај испит полажу из два предмета, и то српски језик и математика, а тестови ће имати 25% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака који су већ објављени у збирци задатака и 50% задатака чији садржаји и решења нису садржани у збирци.
Завршни испит за ученике који тај испит полажу након завршетка наставне 2012/2013. године састојаће се од два предмета, и то српски, односно матерњи језик и математика, а тестови завршног испита имаће 25% делимично познатих задатака и 75% потпуно непознатих задатака.
Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години полажу завршни испит употребом теста из предмета српски језик, математика и употребом комбинованог теста из наставних предмета, и то: историје, географије, биологије, физике и хемије. Тестови завршног испита састављени су од непознатих задатака.
Прво пробно завршно тестирање из комбинованог теста обавиће се током школске 2011/2012. године.
Друго пробно тестирање из комбинованог теста са потпуно непознатим задацима обавиће се током 2013. године.
Ученик по основу општег успеха и успеха на завршном испиту остварује укупно 100 бодова, и то највише 60 бодова по основу општег успеха, а по основу успеха на завршном испиту највише 40 бодова.

Министарство просвете и науке и Министарство омладине и спорта, у сарадњи са Немачким удружењем за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ BOSS), реализује пројекат Професионална оријентација на прелазу у средњу школу. Циљ пројекта је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације за ученике на прелазу између основне у средњу школу. Предвиђено је да Пројектом буду обухваћене све основне школе у Републици Србији у периоду од 2011. до 2013. године.

Наша школа се  пријавила за учешће у Пројекту. Учешће подразумева да школа:

• формира школски тим за професионалну оријентацију од три члана (стручни сарадник/ци и наставник/ци);
• обезбеди учешће тима на базичној обуци (у трајању од три дана);
• имплементира програм професионалне оријентације са ученицима 7. и 8. разреда кроз слободне активности и часове одељењске заједнице;
• документује активности школе у реализацији Пројекта (извештаји о реализованим активностима);
• доприноси развоју мреже школа и партнера у пројекту професионалне оријентације.
За имплементацију Пројекта, GIZ BOSS је обезбедио:
• средства за обуку школских тимова;
• приручнике за сараднике/наставнике за рад са ученицима и портфолио за ученике 7. и 8. разреда;
• менторску подршку водитеља обуке у школама које имплементирају Пројекат;
• опремање простора за професионалну оријентацију у складу са потребама пројектних активности.
4.
Под тачком разно није било предлога за дискусију.
Пошто је исцрпљен дневни ред, седница Ученичког парламента је завршена у 13.00 часова.


 Датум:                                                                             председник Ученичког парламента
23. март 2012. г.                                                              _Немања Станојевић_____________
                                                                                         записничар Ученичког парламента
                                                                                        _Милица Вујовић________________

четвртак, 19. април 2012.

Симулација завршног испита за ученике осмог разреда - 21. април у 9 сати


    Сатница активности:

    - тест из српског језика: од 9 до 11 сати
    - пауза: од 11 до 12 сати
    - тест из математике: од 12 до 14 сати

Редни бр.
клупе
Презиме и име ученика
Одељење
Место рада
1.
Адамовић Филип
VIII 3
Сала
2.
Антић Никола
VIII 2
Сала
3.
Бакић Лазар  
VIII 1
Сала
4.
Богићевић Анђела
VIII 3
Сала
5.
Браковић Горица
Враћевшница
Сала
6.
Васовић Дејан
VIII 2
Сала
7.
Величковић  Невена 
VIII 1
Сала
8.
Видојевић Кристина
VIII 2
Сала
9.
Вукашиновић Маријана
VIII 1
Сала
10.
Вукашиновић Филип
VIII 1
Сала
11.
Гарић Милош
VIII 3
Сала
12.
Глоговац Марко
Враћевшница
Сала
13.
Голе Катарина
VIII 2
Сала
14.
Грујовић Јована
VIII 1
Сала
15.
Дамњановић Ана
VIII 3
Сала
16.
Даниловић Урош
VIII 2
Сала
17.
Дмитрић Владимир
Враћевшница
Сала
18.
Драшкић Милош
VIII 1
Сала
19.
Драшовић Исидора
VIII 1
Сала
20.
Ђорђевић  Иван
Враћевшница
Сала
21.
Ђорђевић Јана 
VIII 2
Сала
22.
Ђорђевић Лазар
Враћевшница
Сала
23.
Живaновић  Катарина
VIII 1
Сала
24.
Јанковић Сузана
VIII 1
Сала
25.
Јовановић Александар
VIII 2
Сала
26.
Јовановић Саша
Враћевшница
Сала
27.
Јовичић Светозар 
VIII 3
Сала
28.
Јоксимовић  Милош
VIII 1
Сала
29.
Јоксић Богдан
VIII 1
Сала
30.
Кандић Бојана
VIII 2
Сала
31.
Кизић Александра
VIII 2
Сала
32.
Красојевић  Гордана
VIII 2
Сала
33.
Лукић Стефан
VIII 2
Сала
34.
Луковић Милош
Враћевшница
Сала
35.
Луковић Павле
Враћевшница
Сала
36.
Љубинковић Милица
VIII 1
Сала
37.
Маринковић Душан
VIII 3
Сала
38.
Маринковић Ненад
VIII 2
Сала
39.
Марковић Ђорђе
VIII 1
Сала
40.
Машић  Милица
VIII 3
Сала
41.
Мијаиловић Биљана
VIII 3
Сала
42.
Миленковић Владислав
VIII 3
Сала
43.
Миливојевић Стефан
VIII 3
Сала
44.
Милић  Марина
VIII 2
Сала
45.
Милић Милица
Враћевшница
Сала
46.
Милосављевић Властимир
VIII 2
Сала
47.
Михаиловић Милица
VIII 1
Сала
48.
Михајловић Никола
Враћевшница
Сала
49.
Мишовић Милица
VIII 1
Сала
50.
Недељковић Милош
VIII 3
Сала
51.
Обрадовић Катарина
VIII 3
Сала
52.
Пауновић Марија
VIII 2
Сала
53.
Пејчиновић Александар
VIII 3
Сала
54.
Петровић  Александар
VIII 2
Сала
55.
Поломац  Алекса
VIII 1
Сала
56.
Радовановић Теодора
VIII 3
Сала
57.
Руменовић Ђорђе
VIII 3
Сала
58.
Савковић Владимир
VIII 2
Сала
59.
Симовић Бранко
Враћевшница
Сала
60.
Симовић Урош
VIII 1
Сала
61.
Средојевић Дејан
Враћевшница
Сала
62.
Сретеновић Александар
VIII 3
Сала
63.
Станојевић Немања
VIII 2
Сала
64.
Трипковић Предраг
VIII 3
Сала
65.
Трифунов Ђурђија
VIII 3
Сала
66.
Ћирaковић Јован
VIII 1
Сала
67.
Цветковић Кристина
VIII 3
Сала
68.
Цветковић Невена
VIII 3
Сала
69.
Чакаревић Владимир
VIII 1
Сала
70.
Џоковић  Невена
VIII 1
Сала
71.
Шмркић Марко
Враћевшница
Сала

   НАПОМЕНЕ:                     

                       
   Сваки ученик ће на тестирању седети у клупи са редним бројем који је исти као на 
   овом списку.
                       
   На испит из српског језика ученик треба да понесе: оверену ђачку књижицу са 
   фотографијом, графитну оловку, хемијску оловку и гумицу.            
                       
   На испит из математике ученик треба да понесе: оверену ђачку књижицу са 
   фотографијом, графитну оловку, хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
                       
   Од личних ствари у учионицу се може унети само вода или освежавајући 
   напитак (0,5 л.). Све остале ствари се обавезно одлажу у свлачионице.